• Aktuelt

    Etterlyser krisesenter for menn i rusmiljøet

    Hvorfor mangler både Oslo og mange andre byer krisesenter for voldsutsatte menn i aktiv rus? Akkurat det lurte Maria Therese Haug så mye på at hun skrev en masteroppgave om temaet. Nå kjemper hun sammen med informant Magne Ådna for å bedre situasjonen. Tekst: Kari BuFoto: Leikny Havik Skjærseth Midt mellom Stensparken og Bislett stadion i Oslo ligger Thereses hus, som siden 2018 har fungert som krisesenter for kvinner i rusmiljøet. Som assisterende institusjonssjef her får Maria Therese Haug ofte spørsmål om det fins noe lignende for menn i byen. Svaret er «nei». Ifølge Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress er menn dobbelt så utsatt for alvorlig vold som…