Posts tagged "migrasjon"

De usynlige bostedsløse

Inntil nå har ingen prøvd å kartlegge bostedsløse EU-migranter i Oslo. Det ville Bymisjonen gjøre noe med. I 2004 og 2007 ble til sammen ti øst­europeiske land med i EU. EØS-avtalen ga innbyggerne i de nye medlemsstatene tilgang til å komme til Norge for å søke inntekt. Disse migrantene vet vi altfor lite om, mener Kirkens Bymisjon. Dermed tok de initiativ til å kartlegge de bostedsløse blant dem. Resultatet offentliggjøres...

0 0
Tilreisende har tillit til vaksinen

Alle i Norge har rett til å få koronavaksine, også de som oppholder seg ulovlig i landet. Til tross for mange utfordringer har vaksineringen av papirløse i Oslo vært en suksess.  Ifølge smittevernloven § 7-1 skal hver kommune sørge for at personer som oppholder seg der får tilbud om forebyggende smitteverntiltak – inkludert vaksinasjon. Dette gjelder også personer uten lovlig opphold. I Oslo samarbeider kommunen med frivillige organisasjoner for å...

0 1
Dei usynlege norske barna

I landet vårt veks det opp norske statsborgarar som lever fastlåste liv på asylmottak. Før var dei ikkje synlege i offisiell statistikk, no er statistikken til UDI feil. Kven er desse barna, kvifor bur dei på mottak og er det eigentleg nokon som bryr seg? Interessa for desse usynlege barna i Noreg, vakna då eg vart kjend med to småjenter. Dei hadde norske pass, men budde på asylmottak. Barn som...

0 2
Valdres er en del av fluktruta

Flyktningen og den rusavhengige prøver å unnslippe hver sin krig. I fjellene i Valdres fant de fred sammen. Turen har vært lang. Jeg er kommet til Nøsen i Valdres, til et nedlagt turisthotell som ligger isolert mellom en kjede av fjelltopper. Stedet huser rundt hundre syriske, afghanske, irakiske og andre flyktninger. På veien opp lovte bilradioen fokk og vindkast på opptil 180 kilometer i timen. Selv om skiltene tillot en...

0 0