• Historisk

    Uvanen som sluknet

    En gang ble møter i Den norske legeforening stadig avbrutt av røykepauser, og selv sosialministeren deltok i sigarettreklame. Tobakkens historie i Norge handler om hard markedsføring og lover som etter hvert ga oss sunnere vaner. Tekst: Kari BuFoto: Leif Ørnelund / Oslo museum Før Kristoffer Columbus reiste til Amerika, var tobakk ukjent i Europa og Asia. Columbus brakte med seg tobakksplanten til Europa og introduserte dermed røyking, et fenomen som hadde eksistert i Amerika lenge før europeerne koloniserte kontinentet. På Marajó-øya i Brasil er det funnet en steinpipe som ble brukt til røyking fra rundt 1000 før vår tidsregning.  Sjøfolk og handelsmenn brakte tobakken til Norge på 1600-tallet, og i…