Posts tagged "dysleksi"

Elin gir håp til barn med lærevansker

Antall elever med lese- og skrivevansker kunne vært redusert betraktelig, mener spesialpedagog Elin Natås. – Mange av ungene bruker mer energi på å skjule at de har problemer, enn på å lære noe, hevder hun. – Mange arbeidsføre går på trygd i dette landet. En stor del av dem har lese- og skrivevansker. Elin setter det litt på spissen og sier at vi har cirka en million mennesker på trygd, så har...

0 0