Sammen er vi sterkere

Cover av Sorgenfri nr. 4 2021 – etter sammenslåing og redesign
Første utgave av Sorgenfri etter sammenslåing og redesign.

Gatemagasinet Sorgenfri har siden 2007 jobbet for inkludering og selvhjelp for vanskeligstilte i Trondheim. Magasinet gir mulighet til arbeid og inntekt, og skal være en stemme for dem som ellers ikke blir hørt.

I 2021 slo Sorgenfri seg sammen med Stiftelsen Erlik, som gir ut gatemagasinet =Oslo i Oslo og i andre deler av landet. Erlik og Sorgenfri har alltid jobbet etter samme formål, og har derfor vært naturlige samarbeidspartnere for hverandre også før sammenslåingen. Nå som vi har tatt skrittet fullt ut, innebærer dette at Sorgenfri får tilgang på nødvendige ressurser, både administrativt og redaksjonelt. Og uten at det går på bekostning av oppfølgingen selgerne i Trondheim skal ha tilgang på.

Det vil fortsatt slippes månedlige utgivelser av Sorgenfri med unikt Trondheim-stoff. Og i salgslokalet i Prinsens gate 55 tar vi imot nye og gamle selgere som trenger en jobb, en prat, eller bare en kopp kaffe.

Sorgenfri og Erlik er begge lavterskeltilbud for mennesker som faller utenfor det ordinære arbeidslivet, og som sliter med rus, psykisk helse eller fattigdom. Sammen vil vi bidra enda sterkere i kampen mot utenforskap, og for inkludering og mangfold, både i Trondheim og i resten av landet.