Marius Karlstrøm (foto: Dimitri)" />

16 kommentarer

 • P.M.H.R

  Jeg kom inn i AA for ca 19 år siden, da jeg var 22 år gammel og jeg blir veldig irritert av å lese at enkelte aktører bruker de 12-trinn til eget forgodtbefinnende, og på denne måten! Det reflekterer veldig negativt tilbake på AA felleskapet. AA har ett eneste hovedformål, og det er å holde seg edru og hjelpe andre til edruskap. Basta! Sykdomsbegrepet er noe som som ikke kommer fra AA og 12 trinn, det kommer fra WHO og legene. Avhengighet til rus er definert som sykdom i både DSM-IV og ICD-10. Sykdomsbegrepet i AA bunner seg i ideen om en mental besettelse (mistet even til å velge) og en kroppslig allergi (sug.) Det faller naturlig at totalavhold fra rusen er ‘nøkkelen’ til en edru tilværelse. Har man mistet evnen til å velge om man skal bruke eller ikke, så er det lite sannsynlig at du klarer å ‘trene’ deg selv til å bruke normalt igjen. Fanny Duckert prøvde på dette i mange år med særdeles dårlige resultater. I AA kan du selv bestemme om du identifiserer deg som alkoholiker eller ikke og hvis du ikke gjør det så er det ingen som tvinger deg til å komme. Du velger selv hva du vil tro på. Det er ingen som skal få deg til å gjøre noe som helst, betale noe eller tvinge deg til å tro på noe som helst. Det er 100% egeninnsats. AA reddet livet mitt og jeg er overbevist om at jeg ville dødd hvis jeg ikke fikk hjelp og fikk avstand fra alkoholen og rusmidlene.

  Problemet er når folk bruker 12-trinnsmodellen til egen vinning og for sine sykelige kontrollbehov. Jeg vil anbefale de av dere som blir eller har blitt utsatt for denne type aktiviteter at dere anmelder vedkommende til politiet. Husk også at dette er oppførsel og personer som ikke har noe med AA/NA å gjøre. Dere kan også kontakte AA og NA sine service kontor.

 • Ola Uredd

  Espen Andresen , Laila mjeldheim , adictologi academiet, Det norske kartselskap, Norske Veier As er svindel, sosial kontroll og sekt styrte diktaturer .
  De har ødelagt for familier og enkelt personer. Takk til alle som har bidratt til at disse miljøer er avslørt.
  Mvh

  • Eirik Sjo

   Takk for tipset om film, Marius. Nei, har ikke sett den, men skal få gjort det ved første anledning.

 • Thea Breien

  Hei alle sammen 😉 Har vært på 6 klinikker så er litt erfaren kan man si. 3×12-trinds+++. Vil advare alle mot de Marius skriver om. Har vært på en del AA og NA møter hvor de …… har ikke ord! Ingen respekt for oss andre som er der/ avbryter og er høylydte De forteller bl.a. i detaljer hvordan de torturerte og voldtok! da de var i rus.. Dette er etniske nordmenn jeg snakker om… Den sekten der er farlig… Klem

 • Øyvind Dahl

  Jeg tar sterk avstand til det Adictolog Akademiet driver med.
  Men “artikkelen” her kommer med påstander jeg har problemer med å finne bekreftelser på!

  “12-trinnsmodellen sier at du aldri kan røre rusmidler igjen hvis du har vært avhengig. Og medisinering er det verste som fins. Avhengighet blir ansett som smittsomt. Det betyr at du ikke skal omgås mennesker som rører rusmidler. Det å sykeliggjøre mennesker på utsiden, er en form for sosial kontroll. Og du får selv skylden for rusproblemene dine. Selv om du kanskje har levd med seksuelle overgrep hele barndommen. Alle personlige problemer skal relateres til bruken av rusmidler. Det er en hersketeknikk.”

  Unnskyld språket men. Hva faen er dette slags påstander?
  Første setningen er jo for så vidt riktig, men modellen er jo for oss som ønsker ett rusfritt liv.
  Resten er enten tatt ut av kontekst eller er direkte feil i forhold til den 12 trinns modellen jeg har blitt presentert i hvertfall.
  Jeg har relativt lite kunnskap om 12-trinnsmodellen, men dette må være ett sammensurium av ting Addictolog Akademiet, Synanon og andre som ønsker å utnytte 12-trinnsmodellen for egen vinning og makt har lagt til?
  Jeg finner det i hvert fall ingen steder i det jeg har av bøker og informasjon om 12 trinn.
  Å publisere slike påstander bidrar kun til å spre fordommer og i min betraktning er det sludder og vrøvl!
  I 12 trinns modellen finner vi noe som kalles de 12 tradisjoner. Disse 12 punktene er essensielle i modellen og folka bak Addictolog akademiet og lignende ser tydeligvis bort fra de aller fleste punktene.
  Er det slik at EN av de 12 tradisjonene ikke blir overholdt så blir faktisk hele greia feil. PUNKTUM.

  Nå er det dessverre et faktum at hvis det finnes noe bra, så er det noen som vil prøve å utnytte det for egen vinning. Rett og slett trist!

  Utover det så har jeg stor respekt for Marius Karlstrøm, som står frem på denne måten!
  Det er slik som må til for å få bukt med Addictolog akademiet og des like.

  Øyvind Dahl

  • Marius Karlstrøm

   Jeg mener at det ikke er skivebom når jeg tilskriver 12-trinnsprogrammet og dets ideologi som kilde for de kontrollerende og styrende mekanismene som denne gruppen benytter.
   Samtidig som jeg skriver dette, er det også viktig å understreke at Addiktologi (eller Addictologi Akademiet) ikke er det samme som 12-trinnsprogrammet. Men store deler av dogmene de benytter, har sitt opphav fra nettopp 12-trinnsprogrammet og dets ideologi/tankegods.

   Jeg burde vært mer presis i denne teksten der hvor jeg kommer med kritikk mot 12-trinnsprogrammet. Det tar jeg selvfølgelig selvkritikk på.
   Jeg burde lagt til at det også omhandler tankegodset og ideologien rundt 12-trinnsprogrammet, 12-trinnsfelleskapet og behandling som foregår etter minnesotamodellen.

   Når det er sagt, så er det feil å hevde at 12-trinnsprogrammet og dets tankegods ikke kan tilskrives som kilde for mekanismene denne gruppen benytter. Nettopp på bakgrunn av at tankegodset blir benyttet som et våpen for å avvæpne klientene som går i ”terapi” der. Flere av de såkalte åndelige prinsippene som følger 12-trinnsideologien blir benyttet som våpen for å få klientene til å utføre gratisarbeid, overlate livene sine i ”Addiktologiens” hender, trakassere utbrytere/kritikere etc.
   Dessverre så har det seg slik at de samme argumentene også blir benyttet for å få medlemmer i 12-trinn (NA/AA) til å være servicevillige, møtevillige, villige til å gi penger under kollekten etc etc.
   Dersom de ikke gjør dette, mottar de indirekte og direkte trusler om at de ender opp i fengsel, institusjon eller død – akkurat slik jeg som NA-medlem fikk spådommer om at jeg ville ende opp i fengsel, institusjon eller død dersom jeg ikke var lydig til programmets innhold og alle dets anbefalinger.
   Det samme var gjeldende dersom jeg overhode skulle finne på å avslutte min såkalte tilfriskning i NA/AA. Da var tilbakefallet et faktum – og fengsel, institusjon eller død ville være konsekvensen.

   Man anser medisin (Metadon/subutex) som det verste som finnes. Altså det som bidrar til at man ender opp i fengsel, institusjon eller død. (Metadon/subutex = rusmiddel).
   Det er slik at de som får foreskrevet disse preparatene av helsepersonell, ikke kan ansees som rusfrie. Derfor blir det anbefalt at disse medlemmene ikke kan gjøre ”tjeneste” og/eller dele ved møter. Se link nedenfor.
   Andre igjen, vegrer seg mot å ta i mot smertestillende selv ved komplekse kirurgiske inngrep.

   I behandling etter minnesotamodellen har jeg selv vært vitne til hvordan ”pasientene” ble ansvarliggjort for sin sykdom. På rekke og rad ble de instruert i å tegne opp for resten av gruppen sin hvem de hadde skadet under sin tid med problematisk rusbruk. Dette være seg familie, venner, venners venner, kollegaer, samfunnets skattepenger etc.
   Det hevdes at man ikke skal skambelegge, men det gjøres allikevel.

   Man kan også si at 12-trinnsfelleskapet er frivillig, men da bør man også ta i betraktning at ikke alle er medlemmer av 12-trinn ved frivillighet. Dette må sees i lys av at enkelte mottar et ultimatum om å legge seg inn i behandling til klinikker som benytter seg av minnesotamodellen, eller miste alt de har i livene sine. Her er det pårørende, arbeidsgiver eller andre som kontakter en 12-trinnsklinikk, snakker for eksempel med en såkalt Addiktolog, blir oppfordret til å avslutte ekteskap, si opp arbeidsforhold eller lignende dersom vedkommende ikke aksepterer innleggelse.

   Når dette er sagt, så er det mange som opplever å få, eller å ha fått verdifull hjelp av 12-trinn og dets fellesskap/tankegods. Dette respekterer jeg fullt og helt.
   På den andre siden, så finnes det i skrivende stund medlemmer av 12-trinnsfelleskapet som ikke tør løsrive seg i frykt for at spådommene om tilbakefall, fengsel, institusjon eller død skal gå i oppfyllelse.

   https://tubitv.com/movies/330149/the_13th_step

   http://www.vof.se/folkvett/ar-2012/nr-4/tolvstegsideologin-som-pseudovetenskap/

   https://nanorge.org/notat-om-metadon/

 • Maja

  Tusen takk for at du deler! Dette er et helt forferdelig miljø som gjør profitt av å trykke mennesker ned og manipulere dem til et liv uten sine kjære. TAKK for at du deler.

 • Rusfri 17 år etter 12-trinnsbehandling på Solvang i Råde (Østfold)

  Såå glad dette kommer frem offentlig og i media. Han/de må stoppes! Utrolig flott av deg å hjelpe til ved å dele din historie, Marius ! Det er likevel en ting jeg føler jeg må rette opp før det kan bli misforståelser..Nemlig at “12-trinnsbehandling” blir linket opp liksom mot dette Akademiet, noe som er feil ! På samme måte er det dumt, men sannsynligvis også baktanken, at de to A’ene Espen
  Andresen bruker i logoen til Addictologakademiet (AA) – IKKE må forveksles med initialene til selvhjelpsgruppene Anonyme Alkoholikere (AA) eller Anonyme Narkomane (NA). -Dette er SÅ viktig !
  Espen Andresen og samboeren hans Laila M. har ingen tilknytning til nevnte selvhjelpsgrupper å gjøre, ei heller ikke til
  12-trinnsklinikk / 12- trinnsbehandling / Minnesotamodellen!! Espen Andresen har absolutt ingen ting mer med det å bekymre seg for.

  Imidlertid dukket han opp der hvor AA/NA sine medlemmer møttes, for å tiltrekke seg/skaffe seg/hente inn potensielle nye brukere. For å tjene penger selvsagt! E. Andresen og vennene hans dukket gjerne opp med flere venner fra Addictologakademiet hvor da folk til tider redd om de kunne virke truende ! Addictologakademiet

  Igjen…, Takk for at du delte din historie ! La oss håpe denne duoen
  ikke får holde på lengre. Ikke bare lurer de folk og Nav for penger, men de ødelegger andres liv og kanskje eneste mulighet
  til å få et rusfritt og bedre liv. Ved å dra paralleller til AA/NA er feil, men han brukte det så han klarte etablere seg med bedriftene sine

  Det er mennesker som trenger selvhjelpsgrupper,- og 12-trinnsbehandling for å klare bli/holde seg rusfri, vekk fra misbruk.

  • =Oslo

   Takk for innspill! Det er flere som har påpekt at man må skille mellom vanlige 12-trinnsgrupper og det som skjer ved Addictologi Akademiet. =Oslo har skrevet om flere grupper og institusjoner som bygger på 12-trinnsmodellen, for eksempel Anonyme Narkomane. Det er helt klart at noen av disse miljøene er mer konstruktive enn andre. Forskning viser at sjansen for å etablere et rusfritt liv er større for personer som deltar i selvhjelpsgrupper som AA og NA. Rusomsorgen må også tilby gode alternativer for folk som ikke ønsker 12-trinnsbasert hjelp. I USA har Minnesotamodellen nærmest hatt monopol på rusbehandling. I Norge har vi fått et ganske differensiert tilbud etter hvert. Hilsen =Oslo

   • Rusfri 17 år

    Det er så viktig å få frem at alt av selvhjelpsgrupper (AA/NA m.m) er en ikke-profesjonell organisasjon som er uavhengig og selvhjulpen økonomisk. Det finnes ingen ledere, derfor bør navnet (AA/NA) aldri trekkes inn i Offentlig strid. Medlemmene er anonyme og skal ikke stå frem offentlig som representant for AA/NA, nettopp blant annet for å forhindre hva Espen Andresen nå klarer. Skape en type forvirring og forbindelse mellom han sitt navn og en organisasjon som er et anonymt fellesskap, helt uavhengig, og uten noen ledere. De som ønsker kalle seg et medlem drar lasset sammen ved frvillig tjeneste som går på rullering. Veldig viktig å ikke skape noen misforståelser her. Kjempedumt! At den mannen skal klare å ødelegge så mye for så mange. Han er en bedrager som har tjent seg rik på et konsept som ikke er han sitt og som er langt unna alt hva et 12-trinnsprogram lærer bort om det å gå rusfri, og om ærlighet!

 • Jorunn Indrefjord

  Dette er sånn som en del sekter oppfører seg. Mennesket skal brytes ned og gjenoppstå slik som de vil. Noe så forferdelig !
  Du må være veldig sterk som har overlevd denne galskapen og til og med våger å konfrontere dem. Veldig bra at dette kommer ut. Man begynner jo å tvile på seg selv og sin egen dømmekraft .

 • Kjetil Korslund

  Espen Andersen, mannen som driver Addictologi Akademiet, påstår at han skriver fagartikler for =Oslo. Stemmer dette?

  • =Oslo

   Hei Kjetil! Espen hadde en kronikk på trykk hos oss for mange år siden. Han presenterte det han drev med. Det har vel ikke status som fag. Han har hatt en rekke innlegg på trykk i ulike tekstmedier, men nå er websiden hvor han oppgir dette fjernet. Han har også holdt foredrag for alt fra NAV til politi og kommunal rusomsorg: http://www.addictologiakademiet.no/foredrag/ Hilsen =Oslo

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *