Kari BU" />

2 kommentarer

  • Susanne

    En reform som hadde et enormt potensial, hvor man nesten begynte tro at Bent Høie og Guri Melby faktisk hadde genuin interesse for å hjelpe de avhengige, men nei, det måtte selvfølgelig gagne dem og tas med noe som gjør livet til en rusavhengig enda vanskeligere. At det skal følge med et ønske om oppmøte hos kommunal enhet er fantastisk, men når man vet at rusavhengige ikke har en strukturert hverdag, når man vet at de glemmer og roter til tider og avtaler med selv de nærmeste, med leger, glemme fornye viktige resepter, og til og med, i fattigdom, kan klare glemme ut å sende inn meldekort – som straffes med mindre utbetaling for hver dag man glemmer det- likevel ofte blir glemt eller rotet bort ut i dager og gjerne en hel uke hvor de mister alt fra 1/4 til 1/2 av mulig utbetaling, og man vet at kostnadene til rus er så store at de ikke lenger har penger til annet, når man vet at økonimiske problemer ofte leder til rusavhengighet, hvorfor skal man straffe disse med presis det som er blant deres største hinder fra å klare bli frisk, og bøtelegge dem med penger man vet de ikke har og dermed sette dem i gjeld. Hva gjør de da, jo , de oppfordrer til kriminalitet, til salg av narkotika og tyveri. Hvor mange narkomane klarer ikke slutte, fordi gjeld har ødelagt så stor del av deres liv at det føles uoverkommelig å bli nøktern og måtte møte all den utestående gjelden?Og jammen skulle det ikke være noen “hvilken som helst” sum heller, hele 2400,- for å ikke ha møtt opp. Potensielt kan man få bøter for nærmest 10 000 i mnd. – kanskje mer også- Som rusavhengig som ikke klarer huske, som “ruser bort” eller glemmer avtalene. Å inkludere noe så naivt som “viss helsetilstanden gjør det vanskelig å møte” – da kan de stille opp hjemme hos den rusavhengige, viser hvor lite forståelse de har, selve sykdommen – rusavhengigheten- er da en diagnose hvor ett av flere tydelige hovedsymptom er nemlig det at man mister struktur og har problemer med å møte til avtaler! Og ofte ikke har noe hjem og ei heller vil vite frem i tid hvor de vil oppholde seg til det gitte avtaletidspunkt. Så da skal de tas fra brukerdosen OG bli bøtelagt 2400 kr når de ikke møter opp? Dette er jo bare en ny reform for hvordan å tjene mer penger på rusavhengige, hvordan øke kriminalitet og salg av narkotika! Idiotisk! Var ikke litt av poenget at de avhengige ikke skulle være så redde for å møte politiet? De løp gjerne før for å unngå glattcelle, men dere har herved sikret at de vil fortsette å løpe- for å ikke bli frarøvet deres medisin og for ikke å bli bøtelagt hele 2400 kr for det møtet de vet de kommer til å glemme ut, rote/ruse bort. Jeg kan ikke forstå hvordan de kan forsvare et slikt beløp heller, hos legen er det ca 2-300 kr, men hos en kommunal enhet for rusavhengige skal “ikke møtt” koste 2400!?! Hvorfor skal dere tjene penger på de som har minst? Hvorfor skal man ta, også såå mye, fra de fattigste? Hva gir dem retten til å ta fra dem brukerdoser når man samtidig sier at mennesket er syk og ikke kriminell – det er jo deres medisin, de er avhengige av den og MÅ anskaffe seg ny dose når politiet tar fra dem dagens medisin. Jeg burde sikkert ikke være så naiv å prøve belyse problemstillingen, den må de åpenbart kjenne til, å tjene penger og presse dem til kriminalitet for å få råd til ny dose er antagelig hensikten, på den måten kan Bengt gå tilbake til sin opprinnelige holdning og de begge hevde det bevist at det ikke nytter å av avkriminalisere rusavhengige.

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *