Portrett

  • Portrett

    Med en fot i svingdøra

    Randi Rosenqvist (71) har blitt pensjonist, men kjemper fortsatt for de sykeste psykiatriske pasientene. Den tidligere rettspsykiateren har selv brukt antidepressiva i 40 år.

  • Portrett

    Sosial krisepilot

    Farid Shariati har hatt omgang med politiet på både godt og vondt. Iraneren, svensken og finnmarkingen har nå blitt osloborger og kjemper for en ny ruspolitikk.