Tillitens pris

Tilliten mellom folk er høy i Norge. Vi tror vi vil bli møtt på en god måte om vi tropper opp ved ulike samfunnsinstitusjoner når det trengs. I alle fall tror de det, som har sluppet å ha så mye kontakt med deler av velferdstjenestene. Tillit er skjørt, og kan ikke tas for gitt, sies det. Den kan ikke kreves, den må opparbeides og kan lett ødelegges. I Norge er...

2 6