Applaus fra gata

Denne våren skal landets to største partier, Høyre og Arbeiderpartiet, behandle flere forslag som innebærer et ruspolitisk paradigmeskifte fra justis til helse. Norge står med dette ved et mulig veiskille i norsk ruspolitikk. Et veiskille verdt å stoppe opp ved - for dagens politikk fungerer ikke. Å få bukt med åpne rusmiljøer som det på Plata i Oslo har i praksis betydd å gjøre det mindre synlig. Dagens praksis med bortvisning...

0 1