Slik brukes narkotika i Europa

I Norge dør flere av narkotika enn nesten noe annet sted i Europa. Men vi har ikke de ivrigste stoffbrukerne. Hvert år kommer en stor rapport om rustrender i Europa. Den utgis av The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. 30 land er med. Nå i juni kom årets utgave. Vi har plukket ut noen interessante tall. Fortsatt har Norge svært mange narkotika-tilknyttede dødsfall, sett ut fra folketallet vårt....

1 6