Du blir ikke avhengig fordi du liker det

Avhengighet kan virke uforståelig. Sverre Nesvåg hjelper oss å forstå hvorfor noen bruker rusmidler som universalverktøy i livet. Sverre Nesvåg er forskningsleder ved KORFOR (Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest). Han samarbeider tett med grasrota. Nesvåg har mottatt mange utmerkelser for innsatsen sin. Vi snakker med ham om fenomenet rusavhengighet. – Hvorfor fortsetter noen å ruse seg, selv om de ikke liker det lenger? – Problemet er ikke at...

6 48