Sexkjøpsloven tryller ikke bort de prostituertes nød

Sexkjøpsloven får mye oppmerksomhet. Kanskje er det viktigere å diskutere de prostituertes levekår og kundenes komplekser. – Jeg er for at sexkjøp skal være forbudt, sier Richard Johannesen. Han selger =Oslo og er grundig lei av gateprostitusjon. – Sexkjøpsloven må håndheves mye strengere. Jeg synes det burde vært forbudt å selge sex på gata også. Jeg har selv opplevd å bli stoppet av en nigeriansk dame. Først var hun hyggelig,...

1 6