Åpner for lavere russtraffer

Den 18. mai kom Riks­advokaten med nye retnings­linjer for arbeid med saker knyttet til ulovlige rusmidler. Det har vakt både glede og forvirring. Solberg-regjeringens forslag til rusreform innebar blant annet straffrihet for besittelse av små mengder ulovlige rusmidler til eget bruk for alle brukere. Reformen ble nedstemt i Stortinget i fjor, og dermed ble heller ikke rus­avhengige fritatt for straff, slik stortingsflertallet ønsket. Nye retningslinjer fra Riksadvokaten fastslår nå at...

0 3