Danmark har kriminalisert hjemløshet

I Danmark er det blitt vanskeligere å være hjemløs de siste årene. En lovendring skaper utrygghet for mange selgere av gatemagasinet Hus Forbi. Den 1. april 2017 fikk dansk politi utvidede hjemler til å slå ned på hjemløsleire i det offentlige rom. Lovendringen var myntet på romfolk, men har også rammet andre hjemløse i Danmark. André Christiansen solgte gateavisa Hus Forbi da han ble bortvist fra København i tre måneder....

0 2