Autisten som fikk sjansen

Temple Grandin var et barn med store atferdsproblemer. Hun fikk diagnosen autisme. I dag er hun professoren som endret vår forståelse av dyr, og som har gjort kvegindustrien mer human.  Temple var to år da foreldrene fikk beskjeden: Jenta var hjerneskadet og autist. Hun begynte i tilrettelagt barnehage og fikk en pedagogisk barnepike. Fire år gammel sa hun sine første ord. Hun ble født i 1947, og takker datidens klare...

2 6