Da drukkenskap var kriminelt

Hvis regjeringens forslag til rusreform noen gang blir en realitet, er det ikke første gang vi avkriminaliserer rusbruk i Norge. Mellom 1907 og 1970 kunne ren alkoholberuselse straffes etter løsgjengerloven. Hans Aleksander Hansen ble født i fattige kår på Jevnaker i 1911. Første gang han drakk seg full, var han fire år. Da faren stakk av fra familien to år senere, tok vergerådet barna. Hans Aleksander ble plassert på bygdas...

0 1