Ina vil skape en sunnere ruskultur

Det skorter ikke på rusforeninger her i landet. Likevel mener Ina Roll Spinnangr at hennes forening fyller et hull. Foreningen tryggere ruspolitikk ble stiftet i vår. Den vil gi oss et mer kunnskapsbasert forhold til rusmidler. De som tar helt avstand fra rus, kan boltre seg i en rekke avholdsforeninger. De rusavhengige har mange brukerforeninger å velge mellom. Det fins også foreninger som vil endre lovgivningen for visse, narkotiske stoffer....

1 1