Jeg kjenner Oslos hemmelige rusplasser

Det er mange rare navn på områder, hjørner og skjul i Oslo sentrum. Yndede plasser for rus kan være Butten, Vollgrava og Villmarksvidda. Vi i Uteseksjonen vet hvor stedene er. «Hallo, det er Uteseksjonen, hvordan går det her?» Jeg er en oppsøker. I papirene er jeg «sosionom i Uteseksjonen, Velferdsetaten». Jeg er en av mange som driver med overdoseforebygging. Det er nok å gjøre. Jeg har lyst til å fortelle...

2 5