Erlik presiserer

I august-utgaven kom vi i skade for å omtale lege Stig Asplin med feil fornavn i lederartikkelen. Vi beklager dette, og publiserer her den korrekte lederen til utgaven. Hva er forsvarlig helsehjelp? I denne utgaven møter vi lege Stig Asplin, og hans tidligere pasient Hilde Bjerkestrand. Asplin ble i vinter fratatt retten til å skrive ut A- og B-preparater, etter at helsetilsynet konkluderte med at Asplin hadde brutt helseforskriftens krav...

0 0