Glad for en hjelpende hånd

En innsamlingsaksjon opprettet av Medier 24 gir =Oslo-selgerne en god start på året, koronarestriksjoner til tross. Munnbind, nedstengninger og mutasjoner – pandemien har påvirket hele samfunnet og blant annet rammet =Oslo-selgerne hardt. I perioder har tilbudet vært helt stengt, og selgerne har mistet muligheten for arbeid og inntekt.  I flere år har Medier 24 før jul samlet inn penger til et veldedig formål, og i fjor falt valget på =Oslo-selgerne....

0 0