Amfetaminavhengige feilbehandles i LAR — bør få eget tilbud

Stadig flere som har amfetamin som hovedstoff får tilbud om LAR, selv om de bare bruker heroin en gang i blant. Disse påføres en ny avhengighet. Arild Knutsen foreslår tiltak. Den 8. juni la Senter for rus- og avhengighetsforskning fram årets statusrapport for LAR – legemiddelassistert rehabilitering. Det har gått 20 år siden Stortinget vedtok at legemiddelassistert rehabilitering skulle bli et landsdekkende tilbud for heroinavhengige. 7550 pasienter er innlemmet i LAR. 1/3...

4 5
Sekteriske rusvelferdsprofitører: En konsekvens av norsk rusbehandling?

«Jeg hadde aldri trodd det kunne skje en slik ugjerning i vårt rolige nabolag». Det hører man iblant på nyhetssendingene. Det samme slo meg da Marius N. Karlstrøm i høst holdt foredrag om sin erfaring fra Addictologi Akademiet. Temaet var kritisk blikk på rusbehandling. Seks personer fra det selverklærte akademiet var utplassert i salen, i tillegg til noen muskelmenn. De rakk å rope ut beskyldninger mot foredragsholderen, som ikke egner...

3 6