Ned som en skinnfell, opp som en bjørn

Regjeringens rusreform falt, men kampen fortsetter, og vi vinner til slutt, mener Arild Knutsen, styreleder i Foreningen for human narkotikapolitikk. Den 3. juni var det klart. Regjeringens rusreform fikk ikke flertall på Stortinget. Forslaget falt. Den foreslåtte modellen innebar at politiet stadig skulle avdekke narkotikabruk, anholde, ta beslag og destruere narkotikaen. Men så skulle straff som bøter og fengsel avvikles, om det kun dreide seg om bruk og ikke salg....

0 1