Byvandring med gatefolk som guide

I flere europeiske byer inviterer mennesker som har falt utenfor samfunnet til guidede byvandringer i en verden mange av oss aldri har måttet forholde oss til. For hvor sover man om man ikke har et hjem? Hvor går man om man ikke har penger, men trenger mat, klær eller gode råd? Foreløpig finnes ikke denne typen byvandring i Norge, og vi har heller ikke noe godt ord for å beskrive...

0 0