Kari Bu og Dimitri (foto)" />

3 kommentarer

 • Wiz

  Skolemedisinen, eller da den såkalte seriøse medisinen har fremdeles et problem, et gjentakelsesproblem. Historiene har gjentatt seg og fremdeles gjentas denne i vår tid. I all vår “visdom” mener vi oss bedre og mer fornuftig nå enn tidligere. Beklageligvis er jo ikke dette tilfelle. Man har jo lite eller intet lært av tidligere tåpeligheter, kanskje fordi disse ofte er kamuflert og er i en noe annen form, ord og farge.
  Joda, det finnes mye bra legehåndverk, men også mye mindre bra, og så dårlig håndverk at det er uakseptabelt. Det som man gjerne ser er at også det uakseptable utført av helsearbeidere ofte blir akseptert som tilfredsstillende. Hvorfor? Igjen så vil historien gi svaret, status, uvitenhet, konservatisme, ego osv……
  En stor del av de som velger/har valgt “dette yrke” har valgt dette ut fra status/kommende og ren egoisme i negativ forstand, noe som i utgangspunktet ikke burde være forenelig med deres fremtidige gjerning. Denne sannheten har/er blitt videreført frem til i dag, men de følger dette har for kunder/pasienter.
  En del helsearbeidere som dog våger å forsøke og trosse det anerkjente og aksepterte miljø, bli gjerne valset ned av bedrevitende kolleger og ikke minst farmasien. Denne realiteten vi da sikre en videreføring og kontroll av “kunnskap”, kundekretsen, profesjonen, gjerne til allmuens ugunst.
  De da som har det overordnede ansvar, våre helsepolitikere, står gjerne tafatte, kunnskapsløse og handlingslammet og bivåner det hele.

  Hjelp fra helsevesenet (allmenn, spesial, psy osv) kan ofte medføre og gi pasientene/kundene større problemer/traumer enn det de i utgangspunktet sliter med, noe som for mange i denne/disse profesjonene er helt umulig og forstå siden disse gjerne har en betydelig og alvorlig mangel på selvinnsikt, og denne realiteten resulterer i mye lidelse og koster dessverre mangel liv, men igjen tydeligvis helt akseptabelt for mange av denne type yrkesutøvere.
  Og farmasien….. ja, mange tror nok fremdeles disse være “engler” uten unntak skaffer oss nye medikamenter og også ønsker vi skal bruke flest mulig av både gamle og nye, så vi holder oss mest mulig frisk og får optimal livskvalitet, av den enkle grunn at disse våre engler har så høy moral “og elsker alle mennesker”. Vel,,,, med svært få unntak så er jo dette helt feil. Her er det jo kun en ting som teller,,,, profitten og bare den.

  Noen punkter å reflektere over:
  1. Tenk selv. Aldri anta noen andre gjør dette for deg og uansett til ditt eget beste
  2. Minimer bruken av medikamenter
  3. Minimer bruken av helsetjenester, unødig bruk kan få fatale konsekvenser
  4. Ha en sunn skepsis til byråkratiet og deres ansatte
  5. Tilegne deg nødvendig kunnskap
  6. Tilegne deg “unødvendig” kunnskap
  7. Ha en sunn skepsis til råd og tilbud gitt av helsearbeidere, disse vet gjerne ikke bedre
  osv…..

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *